GIỚI THIỆU

Mộc Quang – Tiền thân là một xưởng gỗ nhỏ gia đình tại làng nghề truyền thống hơn 500 năm tuổi Nhị Khê.

Được thành lập ngày 15/10/2017, Mộc Quang được đặt dựa theo ý nghĩa: Mộc – tức nghề làm mộc và các sản phẩm từ gỗ, Quang – với ý nghĩa tỏa sáng, vang xa. Mộc Quang như bao hàm hy vọng nghề làm mộc truyền thống của ông cha được lưu truyền mãi mãi và tỏa sáng vang danh khắp năm châu bốn bể.

Mộc Quang hướng đến phát triển thành cầu nối với mọi nhà máy, làng nghề của Việt Nam tới người tiêu dùng trong nước và trên thế giới.

Mang hàng Việt Nam chất lượng cao phục vụ người tiêu dùng Việt và bạn bè thế giới.

Tâm – Tầm – Tài – Trí – Tín