Tag Archives: Gỗ Trầm Hương

Gỗ Trầm Hương – “linh dược” trời ban hay chỉ là “khúc gỗ”

go-tram-huong

Trầm Hương là một loại gỗ vô cùng quý hiếm với những đặc tính tự nhiên đặc biệt được nhiều dân buôn gỗ săn tìm. Để ví von độ quý hiếm của Trầm Hương mà người xưa đã có câu “ngậm ngải tìm trầm”, cũng đủ thấy sự khó khăn như thế nào để có […]